KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Kurumsal Hizmetler Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Destek Hizmetler Gösterge Yönetimi
 1. Kurumsal Yapı
 2. Kalite Yönetimi
 3. Doküman Yönetimi
 4. Risk Yönetimi
 5. İstenmeyen Olay Bildirimi
 6. Acil Durum ve Afet Yönetimi
 7. Eğitim Yönetimi
 8. Sosyal Sorumluluk
 1. Hasta Deneyimi
 2. Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 1. Hasta Bakımı
 2. İlaç Yönetimi
 3. Enfeksiyonların Önlenmesi
 4. Laboratuvar Hizmetleri
 1. Tesis Yönetimi
 2. Otelcilik Hizmetleri
 3. Malzeme veCihaz Yönetimi
 4. Tıbbi Kayıt veArşiv Hizmetleri
 5. Atık Yönetimi
 6. Dış Kaynak Kullanımı
 1. Göstergelerin İzlenmesi
 2. Kalite Göstergeleri


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ORGANİZASYON YAPISI:

Kalite yönetim sisteminin organizasyon yapısı, Sağlıkta Kalite Standartları - Diyalizin tüm Boyut, Bölüm ve standartları değerlendirilerek planlanan görevleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim sistemi organizasyon yapısının en üst basamağında Mesul Müdür bulunmaktadır.Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon Yapısında Dikey (Hiyerarşik) Örgütlenme

- Mesul Müdür
- Klinik Kalite TemsilcisiKalite Yönetim Sistemi Organizasyon Yapısında Yatay Örgütlenme:

- Klinik Kalite Temsilcisi
- Kurumsal Hizmetler Sorumlusu
- Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sorumlusu
- Sağlık Hizmetleri Sorumlusu
- Destek Hizmetler Sorumlusu
- Gösterge Yönetimi Sorumlusu
- Risk Yönetimi SorumlusuKALİTE YÖNETİM YAPISINA İLİŞKİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARKURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Hizmetler Mesul Müdür sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır. Kurumsal Hizmetler boyutunun her bir bölümü sorumluları tarafından SKS-Diyaliz kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Mesul Müdür ve Kalite Yönetim Direktörü sorumluluğunda olup; takibi Kalite Temsilcisi tarafından yapılmaktadır. Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler boyutunun her bir bölümü sorumluları tarafından SKS-Diyaliz kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Hizmetleri Mesul Müdür ve Kalite Yönetim Direktörü sorumluluğunda olup; takibi Kalite Temsilcisi tarafından yapılmaktadır. Sağlık Hizmetleri boyutunun her bir bölümü sorumluları tarafından SKS-Diyaliz kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.DESTEK HİZMETLERİ;

Destek Hizmetler Mesul Müdür ve Kalite Yönetim Direktörü sorumluluğunda olup; takibi Destek Hizmetler Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Destek Hizmetleri boyutunun her bir bölümü sorumluları tarafından SKS-Diyaliz kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.GÖSTERGE YÖNETİMİ

Gösterge Yönetimi Mesul Müdür, Kalite Yönetim Direktörü sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır. Gösterge Yönetimi boyutunun her bir bölümü sorumluları tarafından SKS-Diyaliz kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi Mesul Müdür, Klinik Yönetim Direktörü sorumluluğunda olup; takibi Mesul Müdür, Başhemşire, Klinik İdari Uzmanı ve Teknisyenden oluşan Risk Yönetim Ekibi tarafından yapılmaktadır. Risk Yönetiminin her bir bölümü sorumluları tarafından SKS-Diyaliz kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

İletişime Geçin

 

KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum ve kabul ediyorum.

Adres

Gevher Nesibe Mh. Çiçek Sk. No:15
38010 Kocasinan KAYSERİ

Telefon

+90 (533) 659 81 42
+90 (352) 222 28 98

Faks

+90 (352) 222 27 66

Ticari Sicil No

24498